Pro soutěžního jezdce je přilnavost pneumatik vším. To, kolik jí máte k dispozici, limituje vaši akceleraci, brzdění i schopnost zatáčet. Jinými slovy, všechno, co vám umožňuje jet rychle.
 
„Řiďte jako profík“ je série, která vám ukáže, jak využít dovedností a zkušeností získaných na soutěžní trati k tomu, abyste řídili bezpečněji a efektivněji v běžném provozu. 
 
Jak často přemýšlíte o pneumatikách vašeho auta a o vší práci, kterou musí odvést? Pravděpodobně ne dost často. Takže pojďme začít právě teď. Představte si jejich kontaktní plochu, sotva o velikosti dlaně, která je vším, co spojuje vaše auto se silnicí pod ním. Jedna až dvě tuny kovu, pohybující se vysokou rychlostí, o jejíž stabilitu, brzdění, akceleraci i změny směru se starají čtyři gumové plochy o velikosti dlaně.
 
Je fascinující, jak něco tak malého dokáže ztlumit takové síly. Tentokrát ale nechceme mluvit o zázračných schopnostech podvozku a pneumatik moderního vozu. Dnes vám chceme připomenout, že množství přilnavosti, kterou máte k dispozici, je konečné – a že všechno pochází ze stejné „zásoby“.
 
To znamená, že přilnavost vašich pneumatik můžete využít pro zrychlování, brzdění nebo zatáčení – ale přilnavost, kterou použijete pro jeden manévr, nemáte k dispozici pro jiný. Pokud brzdíte nebo zrychlujete na hranici přilnavosti, už vám nic nezbývá pro zatáčení. A naopak. Pohybujete-li se v zatáčce na hraně přilnavosti, nemůžete už k tomu přidat brzdění nebo zrychlování, jinak přijdete o přilnavost a přejdete do smyku.
 
Abyste to snáze pochopili, podívejte se na „kruh přilnavosti“ v naší infografice. Na vertikální ose vidíte zrychlení (směrem nahoru) a brzdění (směr dolů). Na horizontální ose máte zatáčení vlevo nebo vpravo. Kruh pak představuje hranici přilnavosti. Jakmile jej opustíte, dostanete smyk.


 
Když budete tento obrazec mít stále na paměti, už nikdy nezapomenete na to, že sice můžete zároveň zatáčet a brzdit nebo akcelerovat, ale nemůžete obojí provádět stejně efektivně, jako kdybyste dělali jen jednu věc zároveň. Vždycky musíte přemýšlet o tom, kolik přilnavosti máte k dispozici a jak ji rozdělit mezi manévry, které potřebujete provést.
 
Tento graf je samozřejmě extrémně zjednodušený – v reálném životě nebude nikdy vypadat jako symetrický kruh. Namísto toho bude pravděpodobně podobnější deformované elipse nebo nějakému ještě složitějšímu tvaru, v závislosti na vlastnostech vašich pneumatik a podvozku, vyvážení vašeho vozu a dalších faktorech.
 
Pro základní představu o tom, jak přilnavost funguje, je to ale stále vynikající názorná pomůcka.
 
V příštím díle se podíváme na přetáčivost, nedotáčivost a na to, jak se jim vyhnout nebo je dokonce využít!