Nasazení soutěžního vozu Škoda Fabia RS Rally2 na tratě rychlostních zkoušek předchází náročné procesy výroby, logistiky a kompletace jednotlivých dílů nutných k jeho stavbě. Pojďte s námi poodhalit oponu a zjistit, jakým výzvám v těchto oblastech tým Škoda Motorsport čelí. Je toho opravdu dost!

Nejlépe tento proces popíšeme na konkrétních případech dvou dílů. Prvním z nich je přední nápravnice. Jedná se o mimořádně důležitý díl z pohledu celkové odolnosti vozu, protože je k němu uchyceno zavěšení kol a řízení. Proto byla nápravnice navržena přímo vývojovým týmem Škoda Motorsport na základě mnohaletého unikátního know-how z vývoje podvozků soutěžních vozů a její výroba je pečlivě kontrolována. Druhým dílem je blok motoru. Ten sice vychází ze sériového bloku motorů EA888, ale před jeho montáží je nutné ho pro potřeby soutěžního vozu upravit u externího dodavatele. Nejdříve se však pojďme podívat na samotný proces výroby.

Výroba s nejpřísnějšími nároky
Přední nápravnice se, podobně jako ostatní části podvozku, výrazně odlišují od podvozkových částí sériových vozů. Z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti totiž musí vydržet výrazně vyšší síly, rázy a ostatní typy namáhání, které se od kol prostřednictvím ramen přenášejí na karoserii. Její konstrukce a povrchová úprava musí zajistit spolehlivé fungování v mrazu na ledu, na hladkých asfaltech, ale i na náročných kamenitých či šotolinových površích rychlostních zkoušek. Musí být zkrátka funkční za sucha, deště, sněhu, v bahně i na písku. Je také nutné, aby vyhovovala pravidlům FIA, která předepisují její minimální hmotnost, maximální cenu, ale také základní polohu kinematických bodů zavěšení. Klíčovým parametrem jejího návrhu je samozřejmě také snadná výměna během servisních přestávek.

Výroba přední nápravnice se vzhledem ke komplexnosti dílu skládá z několika fází. Celý proces začíná přípravou materiálu, po kterém následuje většina obráběcích operací a navaření trubek k uchycení ke karoserii. V další fázi putuje nápravnice na tepelné zpracování, které zajistí požadované pevnostní vlastnosti materiálu. Pak zbývá už jen povrchová úprava a finální obrobení. Kompletní výroba dílu se dá zvládnout do dvou týdnů.

V případě bloku motoru se výrobní proces jeví na první pohled jednodušeji. Jako základ je použit sériový blok motoru, který najdete například ve voze Škoda Octavia 2.0 TSI. FIA povoluje na tomto bloku obrábět vývrty pro písty a víko hlavního ložiska pro montáž dodatečného páru axiálních ložisek. Pro použití na soutěžním voze je klíčovou úpravou bloku o 1 mm zvětšené vrtání. Stěny nově vyvrtaných válců je pak nutné znovu povrchově upravit. Provedení nového vývrtu z pohledu tvaru a kvality povrchu je doslova alchymií. Tento proces se nazývá honování. Pro pohyb pístu je nutné, aby tvar válce byl co možná nejvíce válcový. Samotná montáž hlavy na blok způsobí tak velkou deformaci, která má poté negativní vliv na požadovanou těsnost. Z tohoto důvodu je nutné vliv tuhosti hlavy válců na tvar válce zohlednit. Pro správné mazání pístové partie je nutné na honovacím stroji nastavit předpětí a úhel pohybu honovacích kamenů. To je motorářské know-how, protože, když se to neprovede správně, motor má velkou spotřebu oleje nebo zvýšené třecí ztráty. Tyto úpravy bloku zaberou zhruba 1 měsíc. Od externích dodavatelů oba díly putují nejprve do skladu Škoda Motorsport.

Logistika je výzva
Celková plocha skladu činí celkem přes 2 200 m2, kdy je více než třetina přímo součástí prostor Škoda Motorsport, zbytek jsou externí skladové prostory v Mladé Boleslavi. Na provozu skladu se podílí 15 pracovníků, kteří spravují přibližně 5 500 druhů položek na vozy Fabia Rally2, Fabia Rally2 evo a Fabia RS Rally2. Sledování zásoby dílů však není v kompetenci skladu. Na to dohlíží oddělení dispozice, které dle potřeby zásoby doplňuje objednávkami od dodavatelů. Ve skladu jsou uloženy jednak díly určené pro výrobu vozů, ale také se z něj zásobují náhradními díly zákaznické týmy. Těm je Škoda Motorsport schopna díl vyskladnit a odeslat do 48 hodin.

Nejnáročnějším dílem z pohledu logistiky směrem k zákazníkům je určitě karoserie. Pro manipulaci s ní bylo potřeba vyvinout speciální paletu. V případě požadavku na lakování musí také tým před expedicí karoserii nejprve odeslat do lakovny, a až poté k zákazníkovi. Poměrně složitá je také manipulace s čelními skly, která vyžadují speciální zacházení při balení a dopravě. Nejžádanějšími díly v nabídce skladu jsou samozřejmě brzdové komponenty, nárazníky, filtry a unibaly.

Důkladná kontrola kvality
V případě nápravnice a bloku motoru je klíčovou částí naskladňovacího procesu kontrola kvality. Bez důkladné kontroly a měření není možné takto důležité díly přijmout do skladových zásob.

Tým kontroly kvality pracuje kromě běžně dostupných měřidel, jako jsou například digitální posuvná měřidla, digitální mikrometry a váhy, také se sofistikovanými 3D měřicími přístroji značky Zeiss. A právě tyto špičkové přístroje se používají také na měření bloků motorů a nápravnic. Jejich složité optické systémy se pravidelně kalibrují, aby byla zajištěna maximální přesnost měření a ověření, zda se sledované rozměry pohybují v odpovídajících tolerancích daných konstruktérem. Obecně totiž platí, že čím jsou vyšší nároky na přesnost dílu, tím dražší je jeho výroba. Výsledná tolerance výroby je tak kompromisem funkčnosti dílu a nákladů na jeho výrobu.

U nápravnice se kromě základních rozměrů měří také provedení bodů k uchycení ramen do nápravnice. Vzájemná poloha těchto tzv. kinematických bodů a jejich provedení se měří právě na sofistikovaných 3D měřicích strojích. Dále se kontroluje i celková hmotnost nápravnice, která je homologována.

V případě bloku motoru se měření provádí za stejných podmínek, jako se provádí jeho výroba. Blok je osazen „měřicími brýlemi“, aby se měřil stav, který byl při jeho obrobení, resp. bude i následně v motoru. Kromě vnitřních rozměrů válců a jejich kruhovitosti v celé oblasti, kde je v kontaktu s pístem a pístními kroužky, se měří také průměr, kruhovitosti a souososti ložisek klikové hřídele či rovinnosti přírub. Dále pak následuje i kontrola stavu povrchu válce pro honování. K tomuto účelu se využívá speciální měřicí zařízení v hlavním závodě, které pracuje na optickém principu.

Důležitá je také statistika měření v čase, která slouží hlavně k optimalizaci výrobního procesu dílů směrem k dodavatelům. Naměřené údaje se archivují pro porovnání s měřením při revizi motorů, kdy se objektivně vyhodnocuje opotřebení motoru.

Montáž do vozu
Pokud díly projdou oddělením kvality, jsou připraveny na montáž do rozestavěného vozu. V případě motoru trvá nastrojení bloku do kompletního motoru jednomu mechanikovi 10 pracovních dní a probíhá na motorové dílně. Poté, co je motor zkompletován, putuje na motorovou brzdu k záběhu a funkčnímu ověření, zda motor maže, těsní a dosahuje požadovaných výkonových parametrů. Když se motor vrátí z motorové brzdy, je osazen alternátorem, následně spojen s převodovkou a poté je připraven na instalaci do soutěžního vozu. V harmonogramu stavby celého vozu je zástavbě motoru a převodovky vyhrazen pátý den. Kompletní přední náprava následuje zhruba půl dne po zastavění a zapojení agregátu.

Všechny tyto kroky jsou klíčovou součástí celkové kvality a odolnosti soutěžních vozů Škoda. Precizní logistické řetězce, setiny milimetrů přesnosti a pečlivě naplánovaný harmonogram stavby sice nejsou na první pohled vidět, ale jsou základem budoucích úspěchů vozu, což si všichni členové týmu uvědomují. A vitríny plné soutěžních trofejí, hned vedle boxů stavby vozů, jim to každý den připomínají.

Tento článek vznikl na základě rozhovorů s pracovníky týmu Škoda Motorsport, jmenovitě s Andreou Hlaváček, Miroslavem Šlamborou, Alešem Radou, Jakubem Hladíkem, Jakubem Mimrou, Danielem Knapem a Lukášem Hlaváčkem. Všem mockrát děkujeme za pomoc a cenné informace!