› Právě vyvíjená nová rally verze vozu ŠKODA FABIA využívá pokrokovou platformu silničního vozu, vyrobenou z vysokopevnostních a ultravysokopevnostních ocelí.
› Počítačem navržený ochranný rám z více než 35 metrů ocelových trubek je základním prvkem bezpečnostní konstrukce chránící posádku.

Mladá Boleslav, 28. dubna 2022 – Nová generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 je postavena na jiném technickém základě než současný rallyový vůz. Přechod na platformu MQB-A0 koncernu Volkswagen dal inženýrům ŠKODA Motorsport možnost dále zdokonalit již tak vysokou úroveň bezpečnostního standardu stávajícího nejúspěšnějšího vozu skupiny Rally2.

Inženýři nemají často příležitost vyvinout soutěžní vůz od nuly. S novou generací vozu ŠKODA FABIA Rally2 se však vývojovému týmu ŠKODA Motorsport naskytla právě tato příležitost. Jako výchozí bod posloužila zcela nová generace modelu FABIA, postavená na platformě MQB-A0 koncernu Volkswagen. „Nová platforma sériového vozu ŠKODA FABIA využívá v místech kritických pro bezpečnost cestujících vysokopevnostní a ultravysokopevnostní oceli. To je výhodné i pro novou generaci soutěžního vozu ŠKODA FABIA Rally2. Dosahuje se tím dalšího zvýšení torzní tuhosti podlahy a současně větší odolnosti karoserie rallyového vozu,“ vysvětluje Tomáš Karniš, inženýr pro bezpečnost u ŠKODA Motorsport.

Od své premiéry v roce 2015 prokázala současná generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 při různých nehodách na rychlostních zkouškách svoji mimořádnou odolnost. „Analýza těchto nehod nám poskytla základní data, která umožnila posunout bezpečnostní standardy nové generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 ještě dál. Tato data jsme sladili s dalšími zkušenostmi získanými se stávajícím rallyovým vozem a na základě těchto zkušeností jsme definovali požadavky na pevnost karoserie nové generace vozu ŠKODA FABIA Rally2,“ pokračuje Karniš.

Tým inženýrů provedl několik kol počítačových simulací pomocí metody konečných prvků (Finite Element Method - FEM). Tento přístup, zjednodušeně řečeno, umožňuje simulovat chování složitých systémů rozkladem na obrovské množství jednoduchých prvků se známými vlastnostmi. Jejich vztahy se řídí výpočty. „Aby se výsledky simulací ověřily, následovalo po výpočtech rozsáhlé testování na asfaltových a štěrkových površích,“ dodává Karniš. „Testovací program prokázal, že jsme dosáhli stanovených cílů.“

Nová generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 svou bezpečností překonává požadavky FIA
Hlavním prvkem ochranné klece posádky je ochranný rám instalovaný v nové generaci vozu ŠKODA FABIA Rally2. Obecně jsou rozměry a materiál definovány předpisy organizace FIA. Přesto bezpečnostní schránka nové generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 v některých oblastech překračuje stanovené požadavky. Například klíny v bočních sekcích rámu, jež jsou důležité pro ochranu při bočním nárazu, jsou oproti předpisům FIA výrazně předimenzované.

Ochranný rám rallyové verze vozu FABIA se skládá z více než 35 metrů vysokopevnostních chrommolybdenových trubek. „Naši technici používají důmyslný způsob stavby této části vozu: bezpečnostní rám je ručně přivařen certifikovanými odborníky na podlahovou plošinu během samotné výroby karoserie, tedy ještě před instalací bočních segmentů a střechy. Tento způsob zaručuje vyšší přesnost, lepší spojení trubek i jejich tvar přesněji odpovídající karoserii,“ popisuje Tomáš Karniš.

Přestože byly vylepšeny všechny aspekty bezpečnostní konstrukce nové generace vozu ŠKODA FABIA Rally2, hlavním cílem bylo výrazně zvýšit bezpečnost při bočním nárazu. Pro splnění tohoto cíle zapracovali inženýři ŠKODA Motorsport na třech oblastech: na uchycení sedadel, křížových výztuhách ve dveřích a dveřních výplních. Levá a pravá strana nové generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 jsou spojeny konstrukcí držáků sedadel a přídavnou výztuhou. Síly při bočním nárazu se tak lépe přenášejí z jedné strany vozu na druhou. „Tím se snižuje deformace karoserie a ochranného rámu. I v této oblasti překonáváme požadavky FIA,“ komentuje použité řešení Karniš. Nová generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 je navíc vybavena masivními klíny v křížových výztuhách dveří, které jsou součástí ochranného rámu a poskytují tak další účinnou ochranu proti bočním silám.

Vnitřní výplně dveří vozu skupiny Rally2 musí obsahovat pěnu pohlcující energii. „Výplně nové generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 i v této oblasti překračují objem předepsaný FIA,“ říká Tomáš Karniš. Celkem šest vrstev uhlíkových kompozitů a kevlaru obaluje pěnu směrem do kokpitu s cílem chránit posádku před průnikem ostrých předmětů.

Kromě toho byl zdokonalen i systém uchycení bezpečnostních pásů. Na každou stranu vozu byla přidána další trubka ochranného rámu s cílem zvýšení pevnosti bodů uchycení ramenních bezpečnostních pásů. V neposlední řadě se řidič a spolujezdec na palubě nové generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 mohou spolehnout na osvědčený hasicí systém, který kombinuje automatickou jednotku tvořenou pěnovými tryskami v interiéru i motorovém prostoru s ručními hasicími přístroji.

Vítaným vedlejším aspektem dalšího vylepšení bezpečnosti konstrukce je zvýšená životnost karoserie, která se promítá do snížení provozních nákladů zákaznických týmů ŠKODA Motorsport. Tomáš Karniš, inženýr odpovědný za bezpečnost, zdůrazňuje: „Troufám si říci, že odolnost nově vyvinuté karoserie je na mnohem vyšší úrovni než u našeho současného rallyového vozu.“

MediaBox