Vedle výroby závodních vozů vznikal v dílnách ŠKODA Motorsport během loňského roku ještě jeden zajímavý projekt. Technici během několika měsíců příprav vytvořili precizní řez vozem FABIA Rally2 evo, který velmi názorně a do posledního detailu přibližuje konstrukci závodního vozu. Čím se nový kostlivec liší od toho předešlého nebo jak složitá byla jeho příprava? Zeptali jsme se Pierra Litváka, který se na vývoji nového kostlivce podílel. 

V čem se nový kostlivec liší od toho předešlého?
Základní koncepce samozřejmě vycházela z předchozího kostlivce. U nového projektu jsme chtěli v maximální možné míře odhalit techniku v závodním voze ŠKODA FABIA Rally2 evo, ale zároveň tomu přidat i něco navíc a překvapit naše fanoušky. A protože jsme měli k dispozici jednu karoserii, kterou už po zkouškách tuhosti nebylo možné použít k dalším vývojovým testům a musela by se jinak sešrotovat, bylo rozhodnuto vytvořit kostlivce z celého vozu a nikoliv pouze z pohonného ústrojí jak tomu bylo u předchozí verze. To je zásadní změna.

Jak náročné bylo nový projekt připravit?
Příprava projektu překvapivě moc náročná nebyla. Největší výzvou bylo postavit v podstatě celé auto, ale s výrazně nižšími náklady než při stavbě nového vozu FABIA Rally2 evo, tak abychom ušetřené finanční prostředky mohli spíše investovat do vývoje ostrého soutěžního vozu.

Pracovali jste se skutečnými závodními díly nebo jste některé komponenty modelovali přímo pro kostlivce?
Drtivá většina použitých dílů je stejná jako ve skutečném závodním voze. Nicméně, abychom minimalizovali plýtvání, snažili jsme se vybírat takové díly, které nebylo z kvalitativních nebo jiných důvodů možné instalovat do zákaznických vozů ŠKODA FABIA Rally2 evo. V případě, že jsme žádný takový díl neměli nebo jej nebylo možné z technického hlediska snadno upravit, byl použit nový díl, což se stalo například u výfuku nebo oken.

Jaká část vozu byla nejnáročnější na řez?
Historicky, už z předchozího kostlivce, jsme věděli, že řez disku kola je problematický. Nakonec se podařil skvěle, jelikož se řezala naráz kompletně celá sestava kola i s brzdičem a hlavou kola, výsledek vypadá výborně. Navíc díky speciální technice řezu se nám podařilo zachovat celistvost hlavy kola, které je tak možné vyměnit za standardní kolo a celého kostlivce je možné odtlačit a snadněji přemisťovat na požadované akce.

Vznikal kostlivec přímo v továrně ŠKODA Motorsport?
Většina řezů konkrétních dílů vznikala za spolupráce s dodavatelskými firmami, které pro ŠKODA Motorsport již dlouhá léta dodávají standardní díly. Samotná montáž už však probíhala přímo ve výrobních prostorech ŠKODA Motorsport.

Jak dlouho trvala samotná stavba kostlivce?
Jelikož projekt kostlivce probíhal paralelně s dalšími vývojovými a výrobními aktivitami ŠKODA Motorsport, byla projektu kostlivec přiřazena nižší priorita, a proto od prvního schválení projektu až po finální realizaci uplynulo asi 8 měsíců.

V čem vidíte hlavní přínos řezu závodním vozem?
Myslím, že hlavním přínosem kostlivce je velmi názorná ukázka techniky použité v soutěžním vozu a možnost porovnat ji se sériovými modely. Doufáme, že kostlivec pomůže lidem získat vztah k motorsportu a ukáže pokročilá technická řešení, která jsou používána ve ŠKODA Motorsport.